Print

Yleistä

Posion Vesi ja Lämpö Oy toimittaa kaukolämpöä Posion keskustaajaman jakelualueelle, sekä harjoittaa vesi- ja viemärilaitostoimintaa Posion kuntakeskuksessa, mukaanlukien kirkonkylän alue ja Kirintövaaran kaava-alueet.

lampolaitos4

 

Arvoisa Posion Vesi ja Lämpö Oy:n asiakas

Posiolla vesijohto ja viemäriverkot vanhenevat ja niihin kohdistuu lisääntyvä korjaus ja uusimisen tarve. Yhtiön vesiliiketoiminnan tulisi olla siinä määrin voitollista jotta tulevat korjaus investoinnit voidaan rahoittaa. Jäteveden käsittelylle lisätään myös vaatimuksia ympäristön suojelun toteuttamiseksi. Kustannusten kohoaminen ja veden kokonaiskulutuksen pieneneminen vaativat yksikköhintojen korottamista vuosittain ja kehitys tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessakin sama. Veden kuluttaja hinnoissa olemme edullisimpien joukossa Lapin maakunnassa ja koko maassa.

 

Hinnat 2021 alkaen